...

PANI GRAFIK

NAJPIERW BRIEF

Rozpoczęcie projektowania poprzedza zapoznanie się z branżą i celami Klienta. Następnie ustalamy, jaką funkcję  ma spełniać strona internetowa - czy będzie to blog, strona informacyjna, czy sklep, a może wszystko na raz.

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA?

Nasza współpraca odbywa się online - wystarczy wszystko opisać mailowo lub telefonicznie. Po ustaleniu szczegółów, przechodzę do projektowania i przesyłam stronę do wglądu, aż do ostatecznego akceptu.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Zanim zaczniemy pracę nad stroną, musisz wymyślić swój adres internetowy i sprawdzić, czy czy domena, pod którą chcesz funkcjonować, jest wolna. Drugą sprawą jest wykupienie hostingu, dopasuj wielkość pakietu do swoich potrzeb.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.