...

PANI GRAFIK

NAJPIERW BRIEF

Rozpoczęcie projektowania poprzedza zapoznanie się z branżą i celami Klienta. Na tym etapie określasz, czy Twoja książka ma zostać wydana drukiem, czy będzie to ebook. Następnie omawiamy kwestie okładki oraz składu.

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA?

Nasza współpraca odbywa się online - wystarczy wszystko opisać mailowo lub telefonicznie. Po ustaleniu szczegółów, przechodzę do projektowania i przesyłam pliki do wglądu, aż do ostatecznego akceptu.

JAKIE OTRZYMASZ PLIKI?

Książka: po zatwierdzeniu projektu, wysyłam pliki w odpowiednich formatach do drukarni. Ebook: ostatecznym plikiem ebooka jest najczęściej pdf do wyświetlania na monitorze.

KSIĄŻKI I EBOOKI

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.