...

PANI GRAFIK

NAJPIERW BRIEF

Rozpoczęcie projektowania poprzedza zapoznanie się z branżą i celami Klienta. Ustalamy miejsca, w których grafiki będą się pojawiały w kampanii reklamowej oraz dobieramy do tego odpowiedni rodzaj komunikacji wizualnej.

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA?

Nasza współpraca odbywa się online - wystarczy wszystko opisać mailowo lub telefonicznie. Po ustaleniu szczegółów, przechodzę do projektowania i przesyłam pliki do wglądu, aż do ostatecznego akceptu.

JAKIE OTRZYMASZ PLIKI?

Po zatwierdzeniu projektu, wysyłam grafiki w formatach i wielkościach pasujących na Facebook i Instagram. Projektuję także elementy graficzne z przezroczystym tłem, do użycia w programie Canva.

POSTY DO SOCIAL MEDIÓW

TŁA DO STORIES

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.