...

PANI GRAFIK

NAJPIERW BRIEF

Rozpoczęcie projektowania poprzedza zapoznanie się z branżą i celami Klienta. Ustalamy także materiały, które wejdą w skład identyfikacji wizualnej, np. logo, papier firmowy, wizytówka, teczka, ulotka, strona internetowa czy grafiki do social mediów. 

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA?

Nasza współpraca odbywa się online - wystarczy wszystko opisać mailowo lub telefonicznie. Po ustaleniu szczegółów, przechodzę do projektowania i przesyłam pliki do wglądu, aż do ostatecznego akceptu.

JAKIE OTRZYMASZ PLIKI?

Po zatwierdzeniu projektów, wysyłam pliki w ustalonych formatach.
Formaty:
pdf, eps, png (bez tła), jpg
+ na życzenie inne formaty

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.