To przede wszystkim nazwa, element graficzny, logo, ale także kolorystyka i typografia właściwa dla branży. W skład identyfikacji wizualnej wchodzą materiały do druku, czyli np. wizytówka, papier firmowy, teczka, notesy, wzory ulotek, czy nawet wizualizacja stoisk. Ale również sposób wizualnej komunikacji w mediach społecznościowych, czy projekt strony internetowej.